నవ్వితే హ్యాపీ, నవ్వకపోతే బీపీ, నవ్వనివాడు పాపి…నవ్వండి నవ్వించండి

Archive for the ‘నల్లమోతు శ్రీధర్ సం’ Category

నూతన గృహ ప్రవేశం

అనివార్య కారణాలవల్ల ఇల్లు మార్చవలసి వచ్చింది. కొత్త గృహప్రవేశానికి మీకిదే సాదర ఆహ్వానం..

 http://jyothivalaboju.blogspot.com

 వచ్చేయండి మరి త్వరగా…..

టాగు మేఘం